Kable do elektroterapii 

Polecamy bogatą ofertę różnych typów kabli do elektrod. Zapraszamy do zakupu kabli m.in: do elektrofonoforezy, terapii skojarzonej oraz kabli pacjenta do biofeedback, elektroakupunktury, elektroterapii, mikroprądów, a także przewodów do elektrod, ultradźwięków czy rozgałęźników kabla obwodu pacjenta.