Urządzenia do neurorehabilitacji 

Nowoczesne urządzenia do neurorehabilitacji

Neurorehabilitacja to proces polegający na przywracaniu sprawności narządów, które zostały uszkodzone w wyniku procesów neurologicznych. Największą grupą pacjentów z uszkodzeniem centralnego i obwodowego układu nerwowego stanowią osoby po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona. Kompleksowa rehabilitacja ma na celu przywrócenie choremu pełnej lub maksymalnej możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej.

Proces neurorehabilitacji jest najczęściej dosyć trudny dla pacjenta - terapia może wydawać się nużąca i dodatkowo utrudnia ją fakt, że efekty nie są widoczne szybko. Dlatego też producenci nowoczesnego sprzętu do neurorehabilitacji dużą wagę przywiązują do tego, by urządzenia umożliwiały atrakcyjny przebieg terapii i by mierzyły nawet najmniejsze postępy pacjentów. Przykładem takiego urządzenia do neurorehabilitacji jest robot Fourier M2.

Inteligentne roboty do neurorehabilitacji

Fourier M2 to inteligentny robot przeznaczony do neurorehabilitacji kończyny górnej. Praca na takim sprzęcie przypomina grę - pacjenci wykonują wskazywane na ekranie ruchy, a terapeuta może zarówno ustawić zakres pola, w którym ma poruszać się pacjent, jak i opór towarzyszący wykonywaniu ruchu. Ponadto robot posiada zaawansowany system monitorowania postępów. 

Możliwości robota Fourier M2 przedstawiamy w filmie:

W przypadku pytań dotyczących urządzeń do neurorehabilitacji, zapraszamy do kontaktu.

Do pracy z pacjentami neurologicznymi, posiadającymi zaburzenia poruszania się i równowagi, polecamy urządzenia NuStep do aktywizacji całego ciała. Znajdują się one w dziale: Urządzenia do treningu funkcjonalnego