W jaki sposób uzyskać dofinansowanie z PFRON na zakup sprzętu do rehabilitacji?

Porady eksperta

Przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych mamy możliwość otrzymania refundacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dofinansowanie z PFRON i PCPR – na co możemy liczyć?

Lista produktów objętych refundacją ujęta jest w katalogu, będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Produkty, które mogą być objęte dofinansowaniem to m.in.: drenaż limfatyczny, łóżko rehabilitacyjne, materac przeciwodleżynowy. Znajdziemy w nim również informację o limicie finansowania danego przedmiotu przez NFZ oraz wysokości udziału własnego w zakupie takiego zaopatrzenia. Jeżeli kwota dopłaty przekracza nasze możliwości finansowe, z pomocą przychodzi PCPR, który może udzielić nam wsparcia ze środków PFRON.

Co więcej, w PCPR możemy ubiegać się również o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego nieujętego w katalogu załączonym do w/w Rozporządzenia, jak np. rotory rehabilitacyjne.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie z PFRON?

  1. Należy przedstawić dokument potwierdzający niepełnosprawność.
  2. Należy spełnić kryterium dochodowe, cyt.: ‘przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.[1]

Maksymalne dofinansowanie jakie możemy uzyskać z PFRON (w przypadku dopłaty do refundacji NFZ) to:

– do 100% udziału własnego wyznaczonego w limicie NFZ w w/w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia,

– do 150% sumy kwoty limitu NFZ oraz udziału własnego, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o dofinansowanie?

  1. Kopię orzeczenia lub kopię wypisu z jego treści,
  2. Fakturę określającą cenę zakupionego przedmiotu z wyodrębnioną kwotą refundowaną przez NFZ oraz kwotą wkładu własnego wraz z kopią zlecenia zrealizowanego przez świadczeniodawcę potwierdzoną za zgodność z oryginałem

lub

  1. Kopię zlecenia na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą, w której podana jest cena nabycia przedmiotu oraz termin realizacji takiego zlecenia.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny nieujęty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia?

Spora część sprzętu rehabilitacyjnego zalecana przez lekarzy, która jest niezbędna do rehabilitacji pacjenta w warunkach domowych, nie jest ujęta w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

PCPR może jednak udzielić nam dofinansowania na taki sprzęt po otrzymaniu od nas wniosku popartego zaleceniami lekarza prowadzącego. Wysokość takiego dofinansowania może wynieść maksymalnie 80% wartości sprzętu o jaki się ubiegamy.

Wszelkie wnioski oraz wymagane dokumenty należy złożyć w odpowiednim punkcie PCPR, dedykowanemu naszemu miejscu zamieszkania. Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych PCPR.

[1] Źródło: https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze/

Autor: Aleksandra Olszak

Aleksandra Olszak jest fizjoterapeutką, Doradcą sprzętowym w firmie BardoMed. Ukończyła 5-letnie studia na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej specjalizacją jest praca z nowoczesnymi i innowacyjnymi urządzeniami do fizykoterapii takimi jak: laser wysokoenergetyczny oraz terapia Tecar.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora

Ciekawi nas Twoja opinia, zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *